Preklic oporoke

  • Preklic oporoke

Preklic oporoke

  • 0,00€

  • Brez DDV: 0,00€

Preklic oporoke je enostranska izjava oporočitelja, da deloma ali v celoti preklicuje oporoko, ki jo je pred tem že zapisal. Oporoko lahko prekliče vselej z izjavo, dano v katerikoli obliki, v kateri se lahko po zakonu napravi oporoka. Izjava pa ni potrebna, če pisno oporoko prekliče tako, da jo fizično uniči, ali pa tako, da sestavi novo oporoko – vsa določila stare oporoke, ki so v nasprotju z novo oporoko, so tako neveljavna. Lahko pa oporočitelj tudi v novi oporoki izrecno prekliče celotno prvotno oporoko. Če tega ne stori, določila starejše oporoke, ki niso v nasprotju z določili novejše oporoke, ostanejo v veljavi.

izpolni

Izpolni

natisni

Natisni

podpiši

Podpiši