Aneks k zakupni pogodbi

  • Aneks k zakupni pogodbi

Aneks k zakupni pogodbi

  • 29,90€

  • Brez DDV: 24,51€

Aneks k zakupni pogodbi je dodatek k tej pogodbi, katerega namen je spremeniti določene določbe osnovne pogodbe, v tem primeru torej konsignacijske pogodbe. Z zakupno pogodbo se zakupodajalec zavezuje, da bo zakupniku izročil nek predmet zakupa v rabo, ta pa mu bo za to plačeval zakupnino. Aneks se k pogodbi sklene na predlog ene od strank, navadno ker je prišlo do nekih spremenjenih okoliščin. Spremenijo se lahko katerekoli določbe pogodbe, razen tiste, ki so glede na zakon dispozitivne narave torej take, ki ne smejo biti dogovorjene drugače, kot je to določeno v zakonu. Pri zakupni pogodbi se lahko spremenijo določbe o višini in načinu izplačevanja zakupnine, o samem predmetu, o tem, kako bo zakupnik predmet rabil, ali bo morda lahko rabo prenesel tudi na drugo osebo. Pogodbo lahko  stranki tudi podaljšata ali pa jo spremenita v pogodbo za nedoločen čas. Spremenita lahko tudi pogoje odstopa ter odpovedne roke. V samo pogodbo lahko dodata določene pogoje ali roke, ali pa že vsebujoče pogoje ali roke spremenita, jih odstranita. K pogodbi lahko tudi dodata nekatere določbe, ki prej niso bile dogovorjene, če se odločita, da bosta zadeve uredila drugače, kot jih ureja Obligacijski zakonik.
 

izpolni

Izpolni

natisni

Natisni

podpiši

Podpiši