Aneks k posojilni pogodbi

  • Aneks k posojilni pogodbi

Aneks k posojilni pogodbi

  • 19,90€

  • Brez DDV: 16,31€

Aneks k posojilni pogodbi je dodatek k tej pogodbi, katerega namen je spremeniti določene določbe osnovne pogodbe, v tem primeru torej posojilne pogodbe. S posojilno pogodbo se posojilodajalec zaveže, da bo nakazal posojilojemalcu določen znesek na določen dan, ta pa se zavezuje, da mu bo ta znesek skupaj z obrestmi vrnil. Aneks se k pogodbi sklene na predlog ene od strank, navadno ker je prišlo do nekih spremenjenih okoliščin. Spremenijo se lahko katerekoli določbe pogodbe, razen tiste, ki so glede na zakon dispozitivne narave torej take, ki ne smejo biti dogovorjene drugače, kot je to določeno v zakonu. Pri posojilni pogodbi to pomeni, da se lahko spremenijo določbe glede zneska posojila, če ta še ni bil nakazan, sicer pa glede samega vračila, torej datum, do katerega je potrebno znesek vrniti, višino ali število obrokov, v katerih mora posojilojemalec vrniti znesek, spremenita lahko tudi višino obresti. Dodajata ali spreminjata lahko tudi različne pogoje posojila ali roke, pod katerimi je dano posojilo. K pogodbi lahko tudi dodata nekatere določbe, ki prej niso bile dogovorjene, če se odločita, da bosta zadeve uredila drugače, kot jih ureja Obligacijski zakonik.  

Aneks vsebuje tudi Obvestilo o spremembi posojila.

 Podobni izdelki

Poroštvena izjava (solidarno poroštvo)

Poroštvena izjava (solidarno poroštvo)

Poroštvena izjava je izjava, ki jo poda porok upniku, z njo pa se zaveže, da bo poleg dolžnika odgov..

14,90€ Brez DDV: 12,21€

izpolni

Izpolni

natisni

Natisni

podpiši

Podpiši