Aneks k pogodbi o poslovnem sodelovanju

  • Aneks k pogodbi o poslovnem sodelovanju

Aneks k pogodbi o poslovnem sodelovanju

  • 19,90€

  • Brez DDV: 16,31€

Aneks k pogodbi o poslovnem sodelovanju je dodatek k tej pogodbi, katerega namen je spremeniti določene določbe osnovne pogodbe, v tem primeru torej pogodbe o poslovnem sodelovanju. S pogodbo o poslovnem sodelovanju se stranki zavežeta, da bosta v prihodnje medsebojno poslovno sodelovali, torej, da bo naročnik izvajalca povabil k sodelovanju, ko bo potreboval njegovo storitev. Aneks se k pogodbi sklene na predlog ene od strank, navadno ker je prišlo do nekih spremenjenih okoliščin. Spremenijo se lahko katerekoli določbe pogodbe, razen tiste, ki so glede na zakon dispozitivne narave torej take, ki ne smejo biti dogovorjene drugače, kot je to določeno v zakonu. Pri pogodbi o poslovnem sodelovanju lahko stranki spremenita določbe, ki se navezujejo na obveznosti katerekoli od strank, torej glede nalog izvajalca, izplačila s strani naročnika, določbe o načinu poziva k sodelovanju, spremenita lahko tudi samo področje poslovnega sodelovanja. Pogodbo lahko z aneksom tudi podaljšata ali spremenita v pogodbo za nedoločen čas, spremenita lahko tudi odpovedni rok ter razloge, zaradi katerih lahko katera od strank prekliče sodelovanje oziroma odstopi od pogodbe. K pogodbi lahko tudi dodata nekatere določbe, ki prej niso bile dogovorjene, če se odločita, da bosta zadeve uredila drugače, kot jih ureja Obligacijski zakonik.
 

izpolni

Izpolni

natisni

Natisni

podpiši

Podpiši