Aneks k pogodbi o avtobusnem prevozu

  • Aneks k pogodbi o avtobusnem prevozu

Aneks k pogodbi o avtobusnem prevozu

  • 19,90€

  • Brez DDV: 16,31€

Aneks k pogodbi o avtobusnem prevozu je dodatek k tej pogodbi, katerega namen je spremeniti določene določbe osnovne pogodbe, v tem primeru torej pogodbe o avtobusnem prevozu. S pogodbo o avtobusnem prevozu se prevoznik zaveže, da bo za naročnika opravil avtobusni prevoz potnikov in njihove prtljage po navodilih naročnika, ta pa mu bo za to plačal. Aneks se k pogodbi sklene na predlog ene od strank, navadno ker je prišlo do nekih spremenjenih okoliščin. Spremenijo se lahko katerekoli določbe pogodbe, razen tiste, ki so glede na zakon dispozitivne narave torej take, ki ne smejo biti dogovorjene drugače, kot je to določeno v zakonu. Pri pogodbi o avtobusnem prevozu je ta posebnost, da se lahko določbe spremenijo samo pred samo izvedbo avtobusnega prevoza, razen če gre za dogovor o periodičnem izvajanju avtobusnega prevoza pod navodili naročnika. Spremenijo se lahko določbe o številu potnikov, datumu ter uri odhoda, trasi, na kateri bo prevoz opravljen, o vozilu, s katerim naj se avtobusni prevoz opravi. K pogodbi lahko tudi dodata nekatere določbe, ki prej niso bile dogovorjene, če se odločita, da bosta zadeve uredila drugače, kot jih ureja Obligacijski zakonik ali Zakon o prevoznih pogodbah v cestnem prometu.
 izpolni

Izpolni

natisni

Natisni

podpiši

Podpiši