Aneks h konsignacijski pogodbi

  • Aneks h konsignacijski pogodbi

Aneks h konsignacijski pogodbi

  • 19,90€

  • Brez DDV: 16,31€

Aneks h konsignacijski pogodbi je dodatek k tej pogodbi, katerega namen je spremeniti določene določbe osnovne pogodbe, v tem primeru torej konsignacijske pogodbe.

S konsignacijsko pogodbo se konsignatar obvezuje priskrbeti, urediti in poskrbeti za ustrezno ustanovitev konsignacijskega skladišča, namenjenega prodaji določenega blaga konsignanta, od prodaje katerega prejme tudi konsignatar določen odstotek zaslužka. Aneks se k pogodbi sklene na predlog ene od strank, navadno ker je prišlo do nekih spremenjenih okoliščin. Spremenijo se lahko katerekoli določbe pogodbe, razen tiste, ki so glede na zakon dispozitivne narave torej take, ki ne smejo biti dogovorjene drugače, kot je to določeno v zakonu. Pri konsignacijski pogodbi se lahko spremeni določilo o kraju skladišča, blagu, ki je hranjen v skladišču, o odstotku izplačila konsignatarja, določbe o spremembah cen blaga, lahko pa spremenita tudi bremena zavarovanja blaga. K pogodbi lahko tudi dodata nekatere določbe, ki prej niso bile dogovorjene, če se odločita, da bosta zadeve uredila drugače, kot jih ureja Obligacijski zakonik.

izpolni

Izpolni

natisni

Natisni

podpiši

Podpiši